OM OSS

 

 

Mur & Flis A/S

Mur & Flis A/S ble etablert i sommeren 1995, og har opprettholdt en arbeidsstyrke på 14-17 mann. Bedriften har solid kompetanse og lang erfaring i bransjen.

 

 

 

 

Mur & Flis A/S 
er en mesterbedrift

Kompetanse, seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilket fag det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.
Les mer på Mesterbrev sine hjemmesider.


 
 

Mur & Flis A/S 
har sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. 
Les mer på Statens Bygningstekniske Etat sinehjemmesider.


 
 

 

 

bygg og anlegg

Mur & Flis A/S
er godkjent i henhold til BVN

BVN står for Byggebransjens VåtromsNorm. Godkjente bedrifter er forpliktet til å bruke godkjente produkter og håndverkere som er sertifisert etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Godkjente bedrifter står for kunnskap, seriøsitet og kvalitet. Velg alltid en godkjent bedrift til å jobbe på våtrommet ditt. 
Les mer på Fagrådet for våtrom sine hjemmesider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK. Utviklingen av  leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Les mer